PLASTIČNI HIRURG

Preduslov za optimalan rezultat operacije su stručnost i iskustvo plastičnog hirurga. Nestručnost i nedostatak iskustva su najveći rizik kod estetskih operacija.

Šef privatne klinike "Olymp" za estetske operacije je plastični hirurg Dr. med. Dimitrije Panfilov. Nakon završetka medicinskih studija u Beogradu, bio je priznat kao specijalista za opštu hirurgiju 1977 u Dizeldorfu i 1980 u Frankfurtu i kao specijalista za plastičnu hirurgiju. Od tada se bavi isključivo plastičnom i estetskom hirurgijom.

Dr. Panfilov je kao član lekarske komore Severne Rajne-Vestfalije dobio ovlaštenje obučavanja u plastičnoj hirurgiji i organizacije operativnih kurseva sa internacionalnim učešćem.
Licenciran je u Nemačkoj, Austriji, Kataru i Srbiji. 

Član je svih važnijih nacionalnih i internacionalni stručnih udruženja.

Naš, a svetski stručnjak Dr. med. Dimitrije E. Panfilov, prof. lAAPS specijalista je opšte i plastične hirurgije licenciran u Nemačkoj, Austriji, Kataru i Srbiji.

Osnivač je Odseka za plastičnu hirurgiju vukovarske bolnice, privatne klini­ke „Nofretete" u Bonu (Nemačka) i bolnice „Clinic Olymp" u Novom Sadu.

Održao je predavanja po pozivu i vršio demonstracije opracija na svim kontinentima.

Objavio je osam knjiga na Srpskom, Ruskom, Engleskom Nemačkom i  Španskom jeziku, priredio 21 film.

Njegova knjiga „Aesthetic Surgery of the Facial Mosaic" proglašena je od Amerikanaca za trenutno najkompetetniji udžbenik na svetu, a francuske kolege je nazivaju „novom Biblijom za face lift".

Organizovao 12 internacionalnih simpozijuma iz struke.

Osnivač je GESAPS-a („Global Expert Service Aesthetic Plastic Surgery“),
glavni urednik njegovog žurnala „Aesthetic News".

Predsednikje i „visiting profesor" IAAPS- a (Intrnacional Acadeniv for Aesthestic Plastic Surgery). Asocirani je profesor univerziteta u Vilniusu (Litva).

Član je ISAPS-a (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) i je­dan od 83 Ne Amerikanca, članova ASAPS-a (American Society for Aesthetic Plastic Surgery).

Peti je nosilac u svetu prestižne Susrutine medalje (Susruta - prvi plastični hirurg u istoriji iz drevne Indije - 600 god. p. n. e.), koju mu je uručila Predserl-nica Indije Mrs. Pratibha Patil 2004.

Akademik je „Srpske Akademije inovacionih nauka Nikola Tesla" jer je u nauku uveo 10 novih operativnih metoda.
-Trideset godinan se bavi isključivo plastičnom i estetskom hirurgijom i za to vreme je obavio preko 15.000 operacija.

Plastični hirurg Dr. med. Dimitrije Panfilov

 

Datum objavljivanja: 11/11/2012