Poziv za mala i srednja preduzeća:

Program integrisane podrške inovacijama (IISP), koji finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisao je Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE INOVACIJA.

Cilj programa je podsticanje tehnoloških inovacija u malim i srednjim preduzećima kroz besplatnu obuku i trening za započinjanje i realizovanje inovativnih aktivnosti. Preduzeća će imati priliku da uz podršku domaćih i stranih konsultanata realizuju inovativne aktivnosti, povećaju efikasnost poslovanja i profitabilnost.

U okviru Programa za unapređenje inovacija biće obezbeđena tehničko-konsultantska podrška za 300 malih i srednjih preduzeća u oblasti strateškog planiranja i realizovanja inovacija, u cilju povećanja konkurentnosti preduzeća i efikasnog transfera znanja i tehnologija za razvoj proizvoda, usluga ili procesa proizvodnje. Za dvadeset najperspektivnijih preduzeća biće organizovana kompletna trening podrška u skladu sa njihovim inovativnim potrebama.

Program za unapređenje inovacija će obezbediti podršku MSP za sledeće aktivnosti:
- razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
- uvođenje novog ili poboljšanje postojećeg procesa proizvodnje;
- unapređenje organizacione strukture preduzeća;
- unapređenje marketing strategije preduzeća;
- povezivanje malih i srednjih preduzeća sa organizacijama za podršku inovacijama i inovacionim mrežama (Evropska mreža za preduzetništvo i dr.)
- povezivanje malih i srednjih preduzeća sa lokalnim inovacionim info centrima, koji preduzećima mogu - pružiti korisne informacije za razvoj tehnologije, proizvoda ili poslovnog procesa;
- povezivanje malih i srednjih preduzeća sa tehnološkim brokerima, koji pomažu kompanijama da pronađu nove tehnologije za unapređenje i razvoj proizvoda, usluga ili poslovnih procesa, odnosno podstiču transfer tehnologija od naučno-istraživačkih institucija ka inovativnim preduzećima.

Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela Nacionalna agencija za regionalni razvoj, svaka sedma firma u Srbiji samostalno realizuje inovativne aktivnosti, a svaka četrnaesta sarađuje sa drugim privrednim subjektima ili institucijama.

Efekti sprovedenih inovacija u 54% slučajeva odnosili su se na uštedu repromaterijala i energenata, a u 46% na smanjenje troškova radne snage. Svega 22% anketiranih preduzetnika zaštitilo je neki od oblika intelektualne svojine - 62% zaštićenih prava odnosi se na robnu marku, 21% na industrijski dizajn, a samo 8% na patente.

Rezultati istraživanja objavljeni u izveštaju Innovation Union Scoreboard 2011 pokazuju da 92% malih i srednjih preduzeća u Srbiji realizuje samostalno inovativne aktivnosti, dok 31% MSP inovativne aktivnosti realizuje u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama za podršku inovacijama. Takođe, izveštaj pokazuje da je 54% MSP u 2011. godini uvelo novi proizvod ili proces proizvodnje, dok je 46% MSP unapredilo marketing strategiju i organizacionu strukturu.

Za podršku Programa za unapređenje inovacija mogu da se prijave preduzeća koja se bave proizvodnjom proizvoda ili pružanjem usluga u sledećim sektorima:
- Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;
- Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;
- Prozvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
- Proizvodnja električne opreme; mašina i opreme; motornih vozila, prikolica i poluprikolica, kao i ostale opreme za transport;
- Proizvodnja proizvoda od gume i plastike; ostalih nemetalnih proizvoda, osnovnih metala i metalnih proizvoda, osim mašina i opreme;
- Izdavačka delatnost (uključujući i izdavanje softvera);
- Telekomunikacije;
- Računarsko programiranje, konsultantske i povezane delatnosti;
- Ostale informacione uslužne delatnosti;
- Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 

Datum objavljivanja: 11/11/2012

 

Preuzeto sa: economy.rs

Da li ste preduzetnik koji živi punim plućima? »

11.11.2012. Kategorija: Ekonomija, Finansije

Da biste živeli punim plućima, bez žaljenja zbog propuštenog i kajanja zbog učinjenog, morate pre svega razu

Kako izgleda biti bogataš u Srbiji »

11.11.2012. Kategorija: Ekonomija, Finansije

Platu veću od 150.000 dinara prema poslednjim podacima primilo je u Srbiji 36.366 zaposlenih. Verovatno se još

Šta bi svako trebao da zna o ekonomiji »

11.11.2012. Kategorija: Ekonomija, Finansije

Nedavno je na Quori, servisu za postavljanje pitanja i kreiranje odgovora koje daju sami korisnici, jedan korisnik pos

Svetska banka: sumorna prognoza za Srbiju »

09.11.2012. Kategorija: Ekonomija, Finansije

Zemlje zapadnog Balkana se ove godine suočavaju sa novom recesijom, pri čemu se najveće slabljenje, od 2,5 odsto, o